News

Statements, financial news and other information.

 /  Braathens Regional Airlines

Braathens Aviation köper Sverigeflyg AB

Braathens Aviation har tecknat avtal med över 80 % av aktieägarna i Lokalflyg Sverige AB, moderbolag i Sverigeflyg-gruppen, om att köpa deras aktier. Samma erbjudande som accepterats av mer än 80 % av aktieägarna har lämnats till de övriga aktieägarna i Lokalflyg.

Read more