Braganza kjøper Sabra Tours AS

Sabra er en av de store ruteflybaserte reisearrangørene i Norge. De har solid vekst i interessante nisjer. Dialogen med dem startet i 2009. Dagens kjøp viser verdien av tålmodighet. Sabra, med sine dyktige spesialister, er en arrangør som passer godt inn i vår reiselivssatsing i Braathens Travel Group, sier Per G. Braathen.

Med kjøpet av Sabra Tours har Braathens Travel Group (BTG) eierskap i 10 skandinaviske reisearrangører med en forventet samlet omsetning i 2013 på 500 millioner kroner. I tillegg til Sabra er Escape Travel i Norge den andre store arrangøren i gruppen.

Sabra Tours ble etablert i 1993. Selskapet eier også Sabra Fokusreiser AS. I dette selskapet arrangeres en rekke temareiser i kristen regi.

Braathens Travel Group med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark blir en god industriell eier i vår videre satsing, sier Sabra-leder Trond Olav Paulsrud.