NEWS

Statements, financial news and other information.


BRA’s ägare starkt kritisk till regeringens förslag i Brommafrågan

BRA har flugit till och från Bromma i över 20 år och är vid det här laget vana vid debatter om Bromma flygplats vara eller icke vara. Denna gång är det oklart såväl vilket tidsperspektiv Regeringen ser framför sig samt hur förutsättningarna skulle kunna se ut för en flytt av vår verksamhet till Arlanda.

Read more

Fire nye geparder i Dyreparken!

Tirsdag kveld ankom fire geparder Dyreparken. Dette er stas, sier dyrepasser Olav Åsland.

Geparden er truet av utryddelse, og derfor jobber verdens dyreparker med å bevare arten. Målet for slike bevaringsprogram er å ha en sunn bestand i verdens dyreparker som en reserve for fremtiden. Dersom det er nødvendig for artens overlevelse kan dyr fra dyreparker settes ut i naturen. For noen dyr kan dyreparker være siste redning.

Read more

BRA vinnare i grön upphandling

BRA är tillbaka och fortsätter satsa på hållbarare flygresor inrikes. Vid Kammarkollegiets nyligen avslutade upphandling för inrikesflyg, baserad till fullo på miljökriterier, nådde BRA nästan max poäng i utvärderingen.

Read more

BRA börjar flyga på Bromma igen och öppnar nu bokningen för de 10 första flyglinjerna

Flygbolaget BRA har sedan pandemins utbrott haft den reguljära flygtrafiken pausad. Under året har BRA arbetat med att göra verksamheten mer kostnadseffektiv och flexibel men framförallt har man definierat en ambitiös vision när det gäller återetablering av flygtrafiken och ett hållbarare resande. Nu står det klart att BRA börjar flyga större delen av sina inrikeslinjer huvudsakligen till och från Stockholm Bromma Airport med start den 12 maj. Hemsidan är öppen för bokning.

Read more