Arken Zoo och Djurmagazinet går sammen

- Vi blir 110 butiker som tillsammans får en fantastisk möjlighet att utveckla zoofackhandeln i Sverige, säger Ola Nyberg. Exempelvis kan vi genom större gemensamma inköp på våra kvalitetsprodukter utmana livsmedelsbutikerna. Vårt långsiktiga mål är att fler ska få möjlighet att umgås med djur. Sällskapsdjurens självklara plats i barnfamiljer utmanas idag bland annat av smarta telefoner och läsplattor. Den utvecklingen ska vi möta med mjuka värden.

Alla medarbetare vid Djurmagazinets och Arken Zoos tidigare supportkontor kommer att arbeta vidare i den nya organisationen. Gemensamt supportkontor blir i Täby där Arken Zoo har sitt kontor idag.

- När Göran Grell, Arkens Zoos tidigare VD, och jag träffades och pratade om idéen till den här sammanslagningen för några månader sedan kände vi att det är precis detta branschen behöver och ”timingen” var nu helt rätt, säger Ola Nyberg. Det har skett en konsolidering av många andra detaljhandelssegment i Sverige och vi djuraffärer har mycket att vinna på att gå den vägen. Vi står för genuin kunskap, engagemang och inte minst upplevelsen med riktiga djur som man faktiskt får titta och klappa på i alla våra butiker.

Den nya kedjan kommer att ha 110 butiker, från Gällivare i norr till Ystad i söder. De enskilda butikerna kommer även fortsättningsvis att finnas kvar under sina respektive varumärken, Arken Zoo och Djurmagazinet. Det nya gemensamma bolaget kommer att heta Zoo Support Nordic AB och er helägt av Braganza (mer information kan hittas på www.braganza.no).

Zoobranschen i Sverige omsätter cirka fem miljarder kronor, varav hälften i fackhandeln och hälften i livsmedelsbutiker. Det nya sammanslagna Arken Zoo/Djurmagazinet kommer att omsätta ca. 800 miljoner kronor.