Uventet tigerfødsel i Dyreparken

 /  Kristiansand Dyrepark

Den sibirske tigeren Boonya fødte, uventet, i uteområdet sitt i Dyreparken i dag. Så langt ser det ut til at det er to unger som er født, men dyrepasserne følger både mor og unger tett utover kvelden. Hanntigeren Amur og Boonya fikk også et ungekull i september 2021.

  • "Boonya har tidligere født flere tigerunger, og hun har vist seg å være en erfaren og god mor. Det var ikke planlagt at Bonya skulle ha unger nå, men det var en hyggelig overraskelse at det skjedde. Vi vil nå følge med fra avstand og gi henne så mye ro som mulig." - Rolf-Arne Ølberg, veterinær

Fakta om sibirsk tiger

Norsk navn: Sibirsk tiger

Latinsk navn: Panthera tigris altaica

Utbredelse: Asia (Sibir, Nord-Korea og Kina)

Leveområde: Skog

Vekt: 100-300 kg

Kroppslengde: 1,4-2,8 m

Halelengde: 60-110 cm

Mankehøyde: 80-110 cm

Levealder: 15-20 år

Antall unger: 2-4

Drektighetstid: 3,5 måneder

Føde: Hjortedyr, villsvin, andre dyr og fisk

Status: Sterkt truet (IUCN Red List)

Video og bilder:

https://drive.google.com/drive/folders/110Ee3YCeNcxrf0lWYueVS8zJDn1BFATH?usp=sharing

Bilder fra forrige kull: https://brandfolder.com/s/bncspvjgnq4h9n3m3nrmst

Foto: Dyreparken

For ytterligere informasjon

Veterinær Rolf-Arne Ølberg, mobil 970 59 860

Administrerende direktør, Per Arnstein Aamot, mobil 970 59 723

Markeds- og kommunikasjonsdirektør Anniken B. Schjøtt, mobil 970 59 720