Ulrika Matsgård ny VD för flygbolaget BRA

 /  Braathens Regional Airlines

Efter drygt två år i BRA lämnar Geir Stormorken VD- stolen den 30 juni. Han kommer fortsättningsvis att ingå i bolagets styrelse samtidigt som han går tillbaka till sitt jobb i ägarbolaget Braganza AB. • Styrelsen har utsett BRAs kommersiella chef Ulrika Matsgård till ny VD. Hon tillträder den 1 juli. • I samband med VD-bytet intar ägaren Per G Braathen ordförandeposten i BRAs styrelse.

Geir tillträdde som VD i BRA i mars 2019. Under perioden fram till mars 2020 ledde han, tillsammans med BRAs ledningsgrupp, bolaget igenom en stor omstrukturering under namnet "Ett hållbart BRA". Programmet medförde en utfasning av jetverksamheten med en reducering av antal anställda med nästan 500 personer till följd. När COVID-19 slog till tvingades bolaget vidare ingå en formell företagsrekonstruktion som avslutades framgångsrikt i september 2020. Den 12 maj återstartade BRA flygverksamheten igen och resultatet så här långt har överträffat förväntningarna.

"- Jag lämnar bakom mig en krävande men inspirerande period tillsammans med BRA´s fantastiska medarbetare. När vi nu går in i en ny fas med fokus på tillväxt och lönsamhet känns det helt rätt att lämna stafettpinnen vidare till Ulrika. Jag har jobbat nära henne i två år och vet att hon har den drivkraft och de erfarenheter och egenskaper som krävs i nästa fas. Jag ser fram emot att se Ulrika tillsammans med övriga ledningsgruppen utveckla bolaget vidare"säger Geir Stormorken.

Ulrika Matsgård har en lång gedigen bakgrund från ledarroller inom IT-/telekombranschen och anställdes som kommersiell chef i BRA hösten 2017. Under sina år i bolaget har hon varit drivande i utveckling av bolagets affär, varumärke, kundnöjdhet, organisation, digitalisering och effektivisering.

"- Jag är enormt glad, tacksam och så klart ödmjuk inför att ha fått förtroendet att leda det här fina bolaget vidare i ett läge där mycket efter pandemin är ett oskrivet blad. Men det är också det jag ser mest fram emot, att tillsammans med alla fantastiska kollegor finna vägen för hur vi skall bli ännu bättre på att ta hand om våra kunder och deras resebehov nu och framåt. Det starka kundfokuset, den höga flexibiliteten med nedslimmad kostnadsnivå och den tydliga gedigna hållbarhetsstrategin vi har med oss ut ur krisen är några exempel på varför jag känner att vi har alla möjligheter att lyckas" säger Ulrika Matsgård.

"- Geir hade jobbat med mig i ägarbolaget Braganza i över 20 år när han för två år sen klev in operativt som VD i BRA med uppdrag att strukturera om och skära kostnader. Mitt under omställningsarbetet kom pandemin som gjorde omställningsarbetet än mer utmanande. Geir har gjort ett strålande jobb då han lett bolaget genom denna kris och fram till den återstart av flygningar vi gjorde i mitten av maj" säger Per G Braathen, ägare BRA.

Nu står BRA i startgroparna för en ny fas i bolagets historia som handlar om att efter pandemin skapa lönsam tillväxt på en osäker marknad och i en hårt konkurensutsatt bransch och samtidigt lyfta sin hållbarhetsposition till nya höjder. Att lyckas med detta kommer att bli avgörande för bolagets framtid.

"- Ulrika har under sina snart fyra år i BRA visat på ett tydligt starkt ledarskap både kommersiellt och för organisationen i stort. Hon har mycket energi, ett stort resultatdriv och ett outtröttligt fokus på att se möjligheter och inte hinder. Jag är därför mycket glad över att Ulrika valt att tacka ja till uppdraget som ny VD för BRA" fortsätter Per G Braathen.

Ulrika Matsgård


Ulrika Matsgård

VD fr.o.m. 1 juli

Tel: +46 70 699 49 49

ulrika.matsgard@flygbra.se


Geir Stormorken

VD t.o.m. 30 juni

Tel: +47 907 54 984

geir.stormorken@flygbra.se