TVILLING-LEMURER FØDT I DYREPARKEN

 /  Kristiansand Dyrepark

Fire lemurer er født i Dyreparken. 23. april ble det født tvilling-lemurer i Dyreparken og 1. og 3. mai kom det ytterligere to stk lemurunger.

Lemurene får som regel en unge, men får i sjeldne tilfeller tvillinger. Da vil som regel bare den ene av ungene overleve. Men tvillingene som nå er født i Dyreparken ser ut til å klare seg fint og var i dag ute i sola og koste seg.

Lemurene får unger en gang i året. De går drektig i 4,5 måneder og får som oftest en unge. Her i Dyreparken skjer dette normalt i mars-april. På Madagaskar, som er lemurenes naturlige habitat, kommer ungene normalt i september. Etter fødselen bæres ungene på hunnens mage i ca. 2 uker og klatrer deretter over på morens rygg. Etterhvert som de vokser beveger de seg mer og mer rundt på egenhånd. Alle hunnene med høy rang hjelper hverandre å passe på ungene. Lemurungene kan til og med drikke melk av andre hunner enn moren. Hannene hjelper ikke til med ungestellet, men passer godt på at gruppa er trygg mot farer som for eksempel rovfugler og fossa. Ungene drikker melk i de fem første månedene, men begynner også å spise noe fast føde fra de er ca. to måneder.

Ringhalelemuren er klassifisert som sterkt truet på IUCNs rødliste. Nye studier viser at så mye som 95% av ringhalelemurene er forsvunnet siden år 2000. Hovedtruslene er ødeleggelse av lemurens leveområder, tørke og at lemurene jaktes og fanges som kjæledyr.

Lemurene lever bare på Madagaskar. Det finnes 97 ulike arter lemurer. Ringhalelemurene er en sosial art som lever i flokker på opp til 25 dyr.

Kontaktperson:

Helene Axelsen, Biolog

970 59 876

helene@dyreparken.no<mailto:helene@dyreparken.no>

Anniken Bjørnstad Schjøtt, kommunikasjonsansvarlig

970 59 720

Anniken@dyreparken.no<mailto:Anniken@dyreparken.no>