Succé för flygbolaget BRA – sommaren överträffade alla förväntningar!

 /  Braathens Regional Airlines

Den 12 maj återstartade flygbolaget BRA efter 13 månader utan reguljärtrafik. Att starta upp mitt i en pandemi medför många osäkerhetsfaktorer men med facit i hand var det en lyckträff att återstarta inför sommaren. ”Med denna fantastiska sommar i ryggen känns det helt rätt att växla upp inför hösten”, säger flygbolaget kommersiella chef Martin Erkenborn.

I takt med att antalet vaccinerade ökade samtidigt som smittotalen gick ner i samhället inför sommaren var ressuget stort bland svenskarna. Detta bekräftas när BRA nu släpper statistik för resandet juni-aug 2021

Passagerartillväxten för flygbolaget har under sommaren varit stor. Under augusti hade BRA 46% fler passagerare ombord än under juni månad. Även fyllnadsgraden på flygplanen har varit hög. Under sommaren har beläggningen varit i snitt 72% på bolagets samtliga flygningar. BRA har även återtagit sin roll som marknadsledande aktör på Bromma flygplats och har under sommaren transporterat ca 80% av alla passagerare som reste till och från Bromma flygplats.

- Vi är så glada och tacksamma att så många kunder har valt att flyga med oss i sommar. Denna utveckling hade vi aldrig vågat drömma om när vi återstartade i maj och vi tackar ödmjukast för förtroendet. Det känns även fantastiskt roligt att vi återtagit vår starka position på vår hemmaflygplats Bromma med en marknadsandel på 80%, säger Martin Erkenborn.

I slutet av september kommer hela BRAs flotta av flygplanstypen ATR72-600 åter vara i trafik för att möta efterfrågan på inrikesresor under hösten. Detta möjliggör ökat antal avgångar på många linjer samt en justerad tidtabell som är anpassad för passagerare som reser i tjänsten.

- För oss på BRA är det av största vikt att finnas här för alla som har behov av att flyga. Vi ser nu att efterfrågan på inrikesresor ökar och vi öppnar därför upp fler linjer samt ökar frekvensen på befintliga linjer för att knyta samman Sverige nu när restriktionerna lättar och behovet av att resa ökar, fortsätter Erkenborn. Flygningarna görs med ett ungt och modernt propellerflygplan (ATR 72-600) som är världens klimateffektivaste regionalflygplan. Kunderna erbjuds att välja MiljöClass som är en biljett där fossilt bränsle är utbytt mot biobränsle. Samtliga resor som görs med BRA är dessutom fullt klimatkompenserade. BRA har som målsättning att vara det första fossilfria flygbolaget i världen senast år 2030, att öka biobränsleanvändningen och att vara det första kommersiella flygbolag som flyger elflygplan i Sverige.


Flyg-BRa-crew.jpg#asset:777