Sjiraffen er her! - Ny sjiraff i Dyreparken

 /  Kristiansand Dyrepark

Hele Norges nye sjiraff kunne endelig sette sine lange, flekkete ben på norsk jord i går ettermiddag. Overfarten fra Danmark var ikke helt udramatisk. På et tidspunkt så det ut til at sjiraffen ikke ville rekke fergen.

Å frakte en sjiraff på 3,5 meter er ikke bare bare. En spesialhenger fra Tyskland, dyrepassere fra Dyreparken i

Kristiansand, samt ansatte i Aalborg zoo, der sjiraffen kommer fra, bidro.

Kun få minutter før avgang kl 12:15 ankom sjiraffen Hirtshals i Danmark. Etter en hastetur innom tollen var

sjiraffen ombord på Superspeed. Som siste bil.

-Turen har gått bra, på tross av litt tidspress. Vi brukte litt lengre tid enn beregnet på lasting av sjiraffen.

Men turen fra Ålborg til Hirtshals gikk veldig bra og overfarten gikk også fint, forteller Helene Axelsen, biolog i Dyreparken.

Sjiraffer er verdens høyeste dyr, og kan bli nesten seks meter høye. Transport av såpass store dyr er ikke dagligdags,

og krever god planlegging og tilrettelegging i forkant av transporten. Sjiraffen fraktes derfor i spesialtilpasset henger,

og reiser i følge med biolog og dyrepasser fra Dyreparken.

Sjiraffen er en to år gammel hann som er født og oppvokst i Aalborg Zoo. Nå skal den nye hannen få tid til å finne

seg til rette i Dyreparken og bli kjent med sin nye flokk.

Dyreparkens nye sjiraff hører til underarten Rothschildsjiraff, en av de mest truede sjirafftypene. Han overføres til

Dyreparken som del av bevaringsprosjektet på sjiraff i verdens dyreparker.

-Målet, på sikt, er å få inn hunner av samme underart slik at de kan få unger. Vi ønsker å være med å bidra i bevaringsprosjektet

på sjiraffer. Målet med bevaringsprosjektet er å ha en sunn bestand av sjiraffer i dyreparkene som en reserve for fremtiden, forteller Axelsen.

Unik dyreart

Sjiraffer er en unik art med flere spesielle egenskaper sammenlignet med andre dyr. Som verdens høyeste dyr, har

den blant annet et sterkt hjerte på 11 kilo som kan pumpe 60 liter blod ut i minuttet. Sjiraffer har også en blåaktig

tunge som kan bli opptil 45 cm lang. Denne brukes for å få tak i mat, som blader i toppen av trær.

Når sjiraffer føder, skjer dette stående. Den nyfødte kalven er omtrent to meter høy og veier 70 kilo, og den reiser seg

opp kort tid etter fødsel for å die. Når kalven er voksen, kan den løpe fort, faktisk opptil 56 km/t og holder ut over lengre

avstander. Når den sover, kan den gjøre både stående og liggende. Men den sover relativt lite, kun tre til fem timer i døgnet.

Mønsteret til sjiraffen er helt unikt for hvert individ, og kan sammenlignes med fingeravtrykket til oss mennesker.

Sjiraffer har ikke mange fiender. De farligste rovdyrene for verdens høyeste dyreart er løver, leoparder og hyener.

Men mennesket og miljøutfordringer har også blitt en fiende de senere årene. Sjiraffer ble i 2016 for første gang rødlistet,

fordi antallet på savannen i Afrika går ned. I dag er arten klassifisert som sårbar på IUCNs rødliste, og hovedtruslene

for sjiraffer er ødeleggelse av leveområdene, ulovlig jakt og endringer i økosystemet.

Fakta om sjiraff

Engelsk: Giraffe

Art: Giraffa camelopardalis

Utbredelse: Afrika

Leveområde: savanne og åpne skogsområder

Føde: trær og busker

Levealder: 10 - 20 år

Vekt: 600 - 1 900 kilo

Høyde: 3,8 - 5,8 meter

Antall unger: 1

Drektighetstid: 14 - 15 måneder

Status: sårbar (IUCN Red List)