Nu växlar vi upp arbetet för elflyg på Gotland!

 /  Braathens Regional Airlines

Region Gotland vill att flyg till Gotland blir den första sträckan i Sverige där elflyg i kommersiell trafik blir verklighet. Flygbolaget BRA har konkreta planer för hur det ska genomföras. Inom fem år kan den första elflygslinjen till Gotland vara etablerad förutsatt att tekniken tillåter det

- Gotland är en perfekt första destination för elflyg. Vi behöver ett hållbart sätt att flyga till och från ön. Från regionens sida kommer vi att lägga i alla växlar för att gotlänningar och besökare ska kunna resa snabbt, säkert och hållbart med elflyg till och från ön så snart tekniken finns framme, säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C).

- Vi tar klimatfrågan på allvar och vi ska ställa om snabbt. Vi har branschens högsta ambition när det gäller hållbart flygande. Vi ska öka vår inblandning av biobränsle till 50% 2025. År 2026, eller så fort tekniken tillåter det, ska vi vara först med elflyg i kommersiell trafik då på Gotland. Planen är att vara helt fossilfria 2030 säger Per G. Braathen, Ägare BRA.

Redan idag finns det elflygplansmodeller som klarar att ta ett mindre antal passagerare, och flera utvecklingsprojekt pågår runt om i världen mot större elflygplan. Flygplanen som kan komma att bli aktuella från 2026 har 19 säten med en räckvidd om ca 40 mil. Driftskostnaden uppskattas bli jämbördig med dagens flygplan. Sammantaget skulle detta kunna rita om kartan för hur vi transporterar oss, med nya destinationer till konkurrenskraftiga priser.

Region Gotland och flygbolaget BRA kommer inom sina respektive ansvarsområden och befogenheter att arbeta för det gemensamma målet om kommersiell elflygstrafik på Gotland 2026. BRA har tagit fram ett första utkast på hur ett sådant linjenät skulle kunna se ut, med förslag om två elflygplan med bas på Gotland. För Gotlands del skulle, om BRAs planer realiseras, tillgängligheten till och från ön öka kraftigt. Regionen och BRA tittar på eventuella möjligheter att fördjupa samarbetet.

- BRAs planer är precis i linje med vad vi behöver på Gotland. I övriga landet satsar staten miljarder på järnväg men här finns inte de möjligheterna till hållbart resande. Att en operatör nu går ut tidigt och säger att man vill satsa på Gotland är oerhört positivt. Vi välkomnar givetvis alla som vill flyga på Gotland och hoppas att fler operatörer kommer följa i BRAs fotspår, säger Peter Lindvall, regiondirektör.

- Gotland är en av våra viktigaste marknader där flyget utgör en betydande del för tillgängligheten. Vi har under lång tid erbjudit gotlänningar och fastlänningar ett flexibelt, smidigt och prisvärt resande och har många nöjda kunder. Med elflygets möjligheter kommer vi kunna öka tillgängligheten inte bara till Stockholm, utan till flera orter på fastlandet som inte har några effektiva förbindelser idag, säger Ulrika Matsgård VD BRA

Mycket behöver ske för att planerna ska kunna realiseras till 2026. Det handlar bl.a. om säkrad elförsörjning och laddeffekt på flygplatserna och om statliga incitament för att understödja utvecklingen. Från Region Gotlands håll inleds ett arbete med att identifiera vilka åtgärder som kan genomföras på regional nivå.

Vill du veta mer kontakta gärna:
Peter Lindvall, regiondirektör
peter.lindvall@gotland.se , +4670-722 18 98


Kontakter

round?focus=26%2C17

BRA pressjour

Mail besvaras under kontorstid.

Tel:

+ 46 10 7221662

press@flygbra.se

round?focus=97%2C3

Ulrika Matsgård VD

Tel:

+46 70 699 49 49

ulrika.matsgard@flygbra.se