Nu kan du flyga med biobiljetter

 /  Braathens Regional Airlines

Dyrare biljetter men renare samvete. BRA utvidgar nu möjligheten att köpa biobiljetter på inrikesflygningarna. Det garanterar en ökad användning av miljövänligare bränsle. Samtidigt visar ny forskning att restprodukter från skogsnäringen kan göra Sverige självförsörjande på klimatsmart flygbränsle.

BRA lanserade för ett par år sedan en första omgång biobränslebiljetter i samband med Almedalsveckan i Visby. Nu återkommer flygbolaget med en mer långtgående satsning där passagerarna kan boka en biobränslebiljett. Det ökar priset med 300 kronor per flygning men garanterar att användningen av fossilt flygbränsle minskar över tid.

- Det är viktigt för oss som flygbolag att göra det enkelt att välja klimatsmart. Att välja biobränsle är en möjlighet vi som flygbolag nu erbjuder alla våra kunder. Tidigare har vi erbjudit detta för företag. Detta är ett konkret steg mot vårt mål att bli fossilfria till år 2030, säger Christian Clemens som är VD för svenska flygbolaget BRA.

Systemet fungerar på samma sätt som att köpa grön el till hushållet. Det vill säga, man köper och försäkrar sig om att biobränsle tankas av BRA. Tankningen görs i efterhand när BRA ser hur mycket biobränsle som köps av resenärerna. Det gör i sin tur att andelen biobränsle på BRA’s flygningar successivt ökar i takt med att fler personer köper de nya biljetterna.

 

Biobränslet är ett valfritt tillval för alla som bokar flyg med BRA och flygbolaget tar inte ut några extra avgifter för biobränslet, tillägget är endast mellanskillnaden för bränslekostnaden. Flygbränslet är tillverkat av 100 % fossilfri bioråvara, oftast gammal frityrolja och andra restprodukter.

En flygning blir dock inte hundraprocentigt fossilfri.

 

- Nej, men nästan. Vi kan inte erbjuda biobränsle som motsvarar exakt bränsleförbrukningen för hela flygresan och för olika flygplanstyper. Därför kan vi inte i dagsläget garantera att hela flygresan är fossilfri. För varje liter fossilt flygbränsle som ersätts med biobränsle, minskar de fossila utsläppen med 70 % ur ett livscykelperspektiv. Ett köp av biobränsle för 300 kronor går till att ersätta det fossila bränslet för en snittflygning på en timme. En flygtimme blir därmed till 70 procent fossilfri!

 

Samtidigt med att BRA presenterar den nya miljösatsningen har forskare vid Luleå tekniska universitet visat på hur svensk produktion av bioflygbränsle är möjlig. Tillgången på icke-fossilt flygbränsle är betydligt mindre än efterfrågan men det svenska skogsbruket skulle kunna bli den leverantör som saknas. Bara restprodukterna från tillverkningen av pappersmassa, grenar, toppar och flis räcker mer än väl för att starta en tillverkning som täcker hela det svenska inrikesflygets behov. Forskarna vill nu starta en pilotanläggning för att visa att tillverkning av klimatsmart flygbränsle i stor skala är möjlig i Sverige.