Malmö Aviation och Sverigeflyg blir BRA!

 /  Braathens Regional Airlines

Malmö Aviation och Sverigeflyg ingår båda i Braathens Aviation-koncernen och samarbetet mellan bolagen är mångårigt. Tillsammans står bolagen idag för var tredje inrikesresa och för att förenkla resenärernas vardag kommer bolagen under hösten att samlas under ett gemensamt namn.

– Namnet BRA har flera dimensioner. Dels tar det avstamp i Braathens historia som går så långt tillbaka som 1946 och dels är det ett kundlöfte som förpliktigar. Vi har Sveriges nöjdaste kunder 2014 och nu vill vi bli ett ännu bättre alternativ får Sveriges inrikesresenärer. Vi är övertygade om att detta är BRA för Sverige, säger Anders Ehrling, VD för Malmö Aviation och Koncernchef för Braathens Aviation.

Starka lokala organisationer som samlas under ett gemensamt varumärke är idén bakom BRA. Sverige delas in i åtta regioner med lokala organisationer som under ledning av en regionchef fokuserar på regionernas behov av goda kommunikationer.

– Vi går emot den rådande trenden i branschen och satsar på att finnas nära resenärerna, i alla regioner vi flyger från. Regionchefens uppdrag är att fokusera på det lokala behovet av goda kommunikationer och vår förhoppning är BRA ska kännas som de lokala regionernas alldeles egna flygbolag, säger Anders Ehrling.

BRA, som är en förkortning av Braathens Regional Airlines, kommer att lanseras till hösten. I samband med lansering kommer resenärerna också att märka enklare lösningar för transfer, flexibel användning av flygplanstyperna i koncernen för att anpassa kapaciteten till efterfrågan i regionen och digitala lösningar i framkant. Fram till hösten kommer verksamheten fortgå som vanligt i Malmö Aviations och Sverigeflygs nuvarande namn.