Lars Resare ny hållbarhetschef på BRA

 /  Braathens Regional Airlines

Flygbolaget BRA har rekryterat Lars Resare som ny hållbarhetschef. Lars har lång erfarenhet och gedigen kunskap om att driva flygets hållbarhetsutveckling. Han har arbetat många år inom SAS och kommer nu senast från OKQ8. Lars tillträder sin tjänst den 19 juni.

I sin roll som hållbarhetschef kommer Lars att ingå i företagsledningen med uppdrag att leda bolagets arbete med omställningen av flyget till netto-noll. BRA har sedan många år legat i framkant och haft ett stort fokus på att ställa om flyget. Efter pandemin har ambitionen höjts ytterligare både vad gäller målbild, strategi och omställningstakt. Inrikesflyget skall bli fossilfritt 2030 och utrikesflyget senast 2045.

Lars är en drömrekrytering för oss. Han är en av Nordens mest erfarna inom flygets hållbarhetsutveckling med både bredd och djup i sitt synsätt och i sin kompetens. Jag är mycket glad över att han valt att tacka ja till att leda vårt hållbarhetsarbete in i nästa fas, säger Ulrika Matsgård, VD på BRA.

Det ska bli spännande att återvända till flygbranschen för att återigen bidra till den affärskritiska omställning som krävs för att fortsätta flygets resa mot lägre klimatpåverkan. Målen är satta och nu är det fullt fokus på att fortsätta implementera existerande lösningar och att aktivt arbeta med utvecklingen av lösningar som ännu inte är kommersialiserade. Det senare kan exempelvis handla om att på sikt använda elektricitet lagrat i batterier eller vätgas som energikällor, säger Lars Resare, tillträdande hållbarhetschef på BRA.