Inrikesflygbolaget BRA ansöker om rekonstruktion

 /  Braathens Regional Airlines

Coronakrisen slår extremt hårt mot samhället och flygbranschen. Svenska flygbolaget BRA ansöker nu om rekonstruktion för att skydda bolaget från konkurs. En rekonstruktion skapar andrum för att kontrollerat planera för en framtida verksamhet. BRA har som ambition att stegvis återstarta bolaget och flygtrafiken igen efter sommaren, allt eftersom förutsättningarna för att bedriva flyg förbättras.

Sedan Coronakrisen bröt ut har biljettförsäljningen för flygbolaget BRA och flygbranschen i stort minskat i en aldrig tidigare skådad takt. Den 19 mars meddelade flygbolaget att man drog ned trafiken till ett minimum och att all personal permitteras.

Den 1 april meddelade bolaget att all flygtrafik pausas fram till 31 maj, då efterfrågan på flygbiljetter försvunnit. Nu ansöker BRA om rekonstruktion för att kunna återuppta flygtrafiken efter sommaren.

BRA har gjort allt i sin makt för att anpassa verksamheten utifrån den snabba utvecklingen och regeringens och myndigheternas löpande rekommendationer och restriktioner.

Beslutet att nu ansöka om företagsrekonstruktion bygger på den akuta kris som Coronautvecklingen fört med sig, inte enbart för BRA men för hela den lågmarginalbransch som flyg- och reseföretag över hela världen är en del av.

  • Efter noggranna överväganden väljer företagets styrelse att ansöka om rekonstruktion och frysa verksamheten helt. Detta kommer ge oss andrum för att ta fram en långsiktigt hållbar affärsplan. Jag beklagar innerligt hur detta påverkar anställda och kunder, säger Geir Stormorken som är flygbolaget BRA´s VD.
  • Att vi hamnat i den här situationen och tvingas till paus för att rekonstruera bolaget står utom vår kontroll och vi beklagar verkligen det strul det orsakat våra kunder. Vi kommer göra vårt yttersta för att kompensera kunderna för det när vi öppnar upp verksamheten igen, säger flygbolagets kommersiella chef, Ulrika Matsgård.

Allt efter Coronakrisens effekter blev uppenbara har BRA tillsammans med övriga aktörer i den svenska flygbranschen försökt förmå den svenska Regeringen att snabbt ta fram olika kostnadsminskningsåtgärder, likt andra länders regeringar gjort för deras flygsektorer. Denna vädjan har än så länge inte givit resultat.

BRA har de senaste 12 månaderna gjort genomgripande förändringar och effektiviseringar av sin verksamhet. Bland annat har bolagets tio äldre jetflygplan fasats ut från flygplansflottan till fördel för de fabriksnya och mer klimateffektiva turbopropellerflygplanen som bolaget opererar nu.

Under rekonstruktionsperioden kommer BRA se över sin företagsstruktur och identifiera effektiviseringsmöjligheter för att säkerställa att förutsättningarna blir de allra bästa när flygbranschen har möjlighet att starta om igen

BRA är ett flygbolag som är enormt omtyckt av sina passagerare och har år efter år rankats högst i externa mätningar gällande bemötande och kundservice. BRA var dessutom det punktligaste flygbolaget i världen år 2019. I tillägg till detta har BRA blivit en allt tydligare förebild för världens flygbransch med sitt genuina klimatarbete. Bolaget var först i världen med att miljöcertifieras och att erbjuda alla resenärer biobränsleflyg. Vi var först i världen att klimatkompensera alla våra utsläpp och att ta emot ett grönt finansierat passagerarflygplan.

BRA´s ca 600 anställda är sedan mitten av mars korttidspermitterade på grund av den hastigt krympande flygtrafiken. Fackliga organisationer är idag inbjudna till MBL- och övertalighetsförhandlingar.

Bolaget planlägger för att alla kunder skall få sina uteblivna resor kompenserade när verksamheten drar igång igen.