Idag genomförde vi världens första kommersiella flygning med 100% bioflygbränsle i båda motorerna!

 /  Braathens Regional Airlines

Flygplanstillverkaren ATR, flygbolaget BRA och bränsleleverantören Neste, genomförde idag världens första flygning med ett kommersiellt flygplan med 100 procent bioflygbränsle i båda motorerna, som en del av ett samarbete för att göra flygbranschen mer hållbar. Vid flygningen ersattes fossilt jetbränsle med Neste MY Förnybart Flygbränsle™ som minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 80 procent.

Den historiska testflygningen ägde rum mellan Malmö och Bromma och är en del av ett större projekt med målet att certifiera användandet av 100 procent förnybart flygbränsle för ATR:s flygplan. Processen inleddes i september 2021 av de tre parterna med målet att ha en certifiering för ATR klar till 2025. Flygningen är den senaste i en rad lyckade mark- och flygtester av ATR:s prototypplan 72-600 som genomförts under 2022.

ATR:s VD Stefano Bortoli säger: ”Idag är en historisk dag för flyget. Efter mer än hundra års flygning med fossilt bränsle står vi på tröskeln till en ny era. Under de senaste månaderna har vi genomfört en rad lyckade flygningar med biobränsle i en motor. Därför är det särskilt glädjande att vi genomfört den första kommersiella testflygningen med 100 procent biobränsle i båda motorerna idag. Det hjälper oss att snabba upp certifieringen av våra plan med målet att det ska etableras fler flyglinjer som körs på bara förnybara bränslen. Denna flygning representerar en verklig milstolpe för hela branschen, eftersom den visar att tekniken fungerar och kan införas snabbt av fler inom vår bransch för att skynda på omställningen till ett flyg med nollutsläpp.”

Biobränslen är avgörande för att flygets utsläppsmål ska kunna uppnås”, säger Jonathan Wood, Nestes Vice President Europe, Renewable Aviation.“När man använder Neste MY Förnybart Flygbränsle fullt ut, som vi gör på denna testflygning, ger det en minskning av utsläppen av växthusgaser, räknat under bränslets hela livscykel, med upp till 80 procent jämfört med fossila jetbränslen. Det finns även ytterligare miljöfördelar som inte är relaterade till koldioxidutsläpp, som bland annat avsevärt lägre utsläpp av partiklar. Eftersom det är ett drop-in-bränsle kan det användas i befintliga flygplansmotorer och med flygplatsens befintliga infrastruktur. Det är testflygningar som denna som visar att det också är möjligt att flyga säkert på 100 procent biobränsle, och som bidrar till att snabba på användningen av biobränsle i flygindustrin.”

Per G Braathen, ordförande för BRA konstaterar: "Vi påbörjade vårt hållbarhetsarbete långt före något annat flygbolag och har länge varit det ledande regionala flygbolaget i Sverige. Den milstolpe vi nu uppnått är en av de viktigaste hittills och representerar en verklig innovation i vår bransch. Dagens flygning bevisar att 100 procent biobränsle är det snabbaste och mest effektiva sättet att redan idag minska utsläppet från flyget och snabba på utvecklingen mot den svenska flygbranschens mål med fossilfritt inrikesflyg 2030.”

Även Swedavia var delaktiga i dagens bedrift genom att de gjorde det möjligt att tanka ATR-planet med biobränsle på Malmö flygplats. En viktig roll spelade även Pratt & Whitney, som haft ett nära samarbete med ATR och Braathens under förberedelserna för dagens flygning.

”Denna milstolpe bekräftar hur viktigt biobränsle är för flygindustrin och är ett bevis på Pratt & Whitneys engagemang för att göra flyget mer hållbart ”, säger Maria Della Posta, VD för Pratt & Whitney Canada. ”Vi har arbetat tätt ihop med ATR och BRA för att säkerställa dagens lyckade provflygning med 100 procent biobränsle.”

Dagens flygning är ett bevis på att det är möjligt att snabba på omställningen till nettonollutsläpp om alla intressenter i flygbranschen samarbetar mot det målet. Den innebär en milstolpe, inte bara för Sverige utan även globalt, eftersom flygningen bevisar att tekniken finns och har stora fördelar för flyget, både här och nu och i framtiden.

ATR:s chefspilot Cyril Cizabuiroz, styrman Jean-Marie Marre, och flygmekaniker Pascal Daussin flög BRA:s flygplan från Malmö flygplats till Bromma flygplats. Flygningen tog cirka en timme och 20 minuter. Ytterligare uppgifter från dagens flygning kommer att analyseras och publiceras vid ett senare tillfälle.


Mer information:

Neste: Vänligen kontakta Nestes presstjänst, tel: +358 800 94025 / media@neste.com (Vardagar från 08:30 AM till 4:00 PM EET)

ATR: Adriana Debusi +33 (0)7 79 06 79 13 adriana.debusi@atr-aircraft.com / Charlotte Giuria +33 (0)6 80 48 20 96 charlotte.giuria@atr-aircraft.com / Madeleine Solomons +33(0)6 80 35 01 84 madeleine.solomons@atr-aircraft.com BRA: Vänligen kontakta BRA:s presstjänst, tel. +46 10 722 16 62 / press@flygbra.se (vardagar från 08:30 AM till 5:00 PM EET)