Kristiansand Dyrepark - Geparden Kimani drektig igjen.

 /  Kristiansand Dyrepark

Røntgen bekrefter at geparden Kimani er drektig igjen og venter unger mot slutten av april.

En vellykket gepardparring er ikke hverdagskost, derfor er nyheten fra Dyreparken forbundet med stor glede.

I 2016 sørget gepardene Kimani og Kito for den aller første gepardfødselen i Norge. Da ble resultatet et kull på fem. Nå er 7 år gamle Kimani drektig på nytt. Det er observert - og filmet - flere parringer 16. og 17. januar.

«Ja, dette er kjempegøy, og denne gangen føler vi oss trygge på at det blir unger», sier Olav Åsland som viser til at det allerede er tatt røntgen som bekrefter drektighet.

I januar 2019 trodde også Dyreparken at Kimani var drektig. Den gangen viste det seg at geparden ikke var drektig, og mest sannsynlig hadde et innbilt svangerskap. I etterkant av den hendelsen er Kimani blitt trent slik at hun kan bli tatt røntgen av. Nylige røntgenbilder viser at hun er drektig.

«Vi kan tydelig se en unge. Vi håper det er flere enn kun én, men det ser vi først bedre om ca. en uke når vi tar et nytt bilde. Det er skjelettet til ungene vi ser på røntgenbildet, og det blir tydeligere jo lengre ut i drektigheten vi venter», sier veterinær Rolf-Arne Ølberg.

Normal drektighetstid for geparder er 90-95 dager, sist gang gikk hun drektig i 93 dager. Det betyr at det kan bli gepardfødsel allerede mot slutten av april. Kull på to til fire er vanlig hos geparder. Men det kan også bli flere. Ungene er avhengig av mor i opptil 18 måneder.

Geparden er klassifisert som en sårbar dyreart, og antallet i naturen har minket dramatisk. Kun 7.000 individer er igjen i naturen. Det er 90 prosent færre enn det var for bare 100 år siden. Gepardene i Dyreparken er en del av et internasjonalt bevaringsprogram og det er dette programmet som har oppfordret Dyreparken til å forsøke å få et nytt kull.

Nå ser det altså ut til at det har lykkes.

Fakta om geparder:

- 7.000 individer igjen i naturen

- Rødlistet av UCN som sårbar art

- Jakt og ødeleggelse av levevilkår truer arten

- De lever i Afrika, syd for Sahara samt nordøstlige Iran

- Verdens raskeste pattedyr - 112 km toppfart

- Bruker farten når de skal jakte, men etter 10-20 sekunder, eller noen få hundre meter, må den roe ned tempoet.


Kontaktinformasjon:

Rolf-Arne Ølberg, veterinær

970 59 860

rolfarne@dyreparken.no

Olav Åsland, dyrepasser

970 59 866

olav@dyreparken.no

Per Arnstein Aamot, Adm. direktør

970 59 723

per@dyreparken.no

Anniken Schjøtt, Markeds- og kommunikasjonsdirektør

970 59 720

anniken@dyreparken.no