Ändringar i det nationella basutbudet av flygplatser bör godkännas av riksdagen

 /  Braathens Regional Airlines

Ändringar i det nationella basutbudet av flygplatser bör godkännas av riksdagen (TU4)

I går beslutade riksdagen att följa förslaget från Trafikutskottet att godkännande bör hämtas in från riksdagen innan ändringar genomförs i det nationella basutbudet av flygplatser. Med största sannolikhet betyder det att Bromma inte kommer att läggas ned i förtid då det finns en övervägande majoritet för det i riksdagen.

-Vi har varit tydliga med att frågan om Brommas nedläggning skulle bli en komplicerad politisk beslutsprocess. Vi har flugit på Bromma i 20 år och är vana vid politiska diskussioner om nedläggning. Det beslut som kom idag, att frågan ska avgöras i riksdagen, gör att jag känner mig trygg med att flygplatsen blir kvar till 2038 som är liggande beslut, säger Per G. Braathen, ägare av BRA.


Utskottets förslag

Trafikutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att riksdagens godkännande bör hämtas in innan ändringar genomförs i det nationella basutbudet av flygplatser.

Det nationella basutbudet av flygplatser fastställdes av regeringen 2009 till tio flygplatser. Regeringen har aviserat att den vill avveckla och stänga Bromma flygplats samt ta bort flygplatsen från det nationella basutbudet. I augusti 2021 presenterades ett utredningsförslag om den fortsatta processen med nedläggningen.

Regeringen har i formell mening rätt att fatta beslut om vilka flygplatser som ska ingå i basutbudet av flygplatser. Men trafikutskottet anser att regeringen aktivt valt att runda riksdagens tydligt formulerade uppfattning i fråga om Bromma flygplats framtid. Sedan 2014 har riksdagen, genom flertalet tillkännagivanden, varit tydlig med att man inte håller med regeringen i frågan.

Förslaget om tillkännagivande har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ. Ett utskottsinitiativ betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande till regeringen om att riksdagens godkännande bör hämtas in innan ändringar genomförs i det nationella basutbudet av flygplatser.