BRA:s klimatarbete bärande för världens första grönt finansierade passagerarflygplan

 /  Braathens Regional Airlines19.12.2019 10:39:27 | Flygbolaget BRA

De positiva miljöeffekterna av det senaste tillskottet till BRA:s flygplansflotta, en hyrd ATR 72–600 som landar hos bolaget idag, blir så betydande att finansieringen av flygplanet klassas som grön - den första någonsin för ett passagerarflygplan.

Företaget Avation har köpt ett flygplan av franska tillverkaren ATR med finansiering via Deutsche Bank. BRA hyr nu flygplanet av företaget Avation.

BRA blir därmed, genom sitt långsiktiga och strukturerade miljö- och klimatarbete som årligen granskas och certifieras av ISO14001, en bärande del i beviskedjan för klassificeringen av den gröna finansieringen.

Reglerna för gröna lån har tagits fram av finansbranschen för att stötta gröna projekt som leder till klimat- och miljöförbättringar.

Flygplanet det handlar om är en ATR 72–600 med plats för 72 passagerare, som landar hos BRA under dagen och blir det elfte i bolagets flygplansflotta.

- Vi har som mål att ständigt minska vår miljöpåverkan. Att förnya vår flygplansflotta är en bärande del av vår strategi. Det är affärslogiskt för oss att välja det mest bränsle- och klimateffektiva flygplan som finns på marknaden, säger Geir Stormorken, VD på BRA.

- Tack vare att vi tar denna nya ATR 72–600 i bruk kommer vi att minska våra utsläpp ytterligare och i jämförelse med ett flygplan som lämnar flottan innebär denna investering en minskning av utsläppen med ungefär 40 procent eller ungefär 7 000 ton CO2 per år, fortsätter Geir Stormorken.

- Vi vet att inrikesflyget är en viktig del av Sveriges transportsystem och vi arbetar varje dag med att visa att det går att flyga ansvarsfullt och hållbart redan nu, avslutar Geir Stormorken, VD på BRA.

- Vårt hållbarhetsarbete blir årligen grundligt genomlyst av externa revisorer och vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO14001, säger Anna Soltorp, Hållbarhetschef på BRA.

- Vi har fått visa att vi levererar på våra högt satta mål och att vi har väl fungerande interna processer. Eftersom vi är ISO-certifierade sedan år 2009 är vi vana vid både intern och extern uppföljning av vårt hållbarhetsarbete. Vi är oerhört stolta över att vi fick högsta betyg av revisorerna, avslutar Anna Soltorp.

Mer om den gröna finansieringen, från ATR: http://www.atraircraft.com/newsroom/pressrelease/atr-delivers-first-ever-green-financed-aircraft-1582-en.html

Mer om BRAs inhyrning av nya ATR-flygplan: https://via.tt.se/pressmeddelande/bra-utokar-fyra-fabriksnya-atr-flygplan-till-bolagets-flygflotta?publisherId=3234555&releaseId=3261597

Mer om BRAs miljöarbete: https://www.flygbra.se/miljo