Braathens Aviation köper Sverigeflyg AB

 /  Braathens Regional Airlines

Braathens Aviation har tecknat avtal med över 80 % av aktieägarna i Lokalflyg Sverige AB, moderbolag i Sverigeflyg-gruppen, omatt köpa deras aktier. Samma erbjudande som accepterats av mer än 80 % av aktieägarna har lämnats till de övriga aktieägarna i Lokalflyg.

 Genom köpet kommer Sverigeflyg att ingå i Braathens Aviation-gruppen, där bland annat Malmö Aviation ingår.

 Sverigeflyg och dess dotterbolag (Gotlandsflyg, Kullaflyg, Sundsvallsflyg, Blekingeflyg, Kalmarflyg och Flysmåland) kommer att fortsätta som självständiga enheter inom Braathens Aviation. Michael Juniwik fortsätter som chef för Sverigeflyg.

 Sverigeflyg har sedan starten byggt upp en verksamhet med 650 000 passagerare på årsbasis och med bas på Bromma är bolaget det naturliga valet för de som snabbt vill flyga mellan olika mindre destinationer runt om i Sverige och Stockholm.

 ”Sverigeflyg och Malmö Aviation har de senaste åren successivt utvecklat sitt samarbete och detta är en naturlig fortsättning på vårt samarbete”, säger Sverigeflygs VD Michael Juniwik.

 Avtalet mellan parterna är undertecknat och slutförandet av affären är avhängigt av godkännande från Konkurrensverket. Sverigeflyg och Malmö Aviation konkurrerar inte på några flyglinjer idag. Däremot kan passagerare genom att kombinera de två bolagens linjenät uppnå tidseffektiva resor mellan olika destinationer genom Bromma flygplats. 

 ”Med en gemensam ägare kommer det att bli ännu mer fördelaktigt för passagerarna att flyga via Bromma eftersom vi har för avsikt att koordinera alla tidtabeller och system mellan bolagen inom Sverigeflyg och Malmö Aviation”, säger