Braathens Aviation köper Golden Air Flyg AB

 /  Braathens Regional Airlines

Vidare är det enighet om ett optionsavtal om köp av resterande 25 % av aktierna på den tidpunkt parterna blir eniga om att så skall ske, senast om 3 år.

Genom köpet kommer Golden Air att ingå i Braathens Aviation-gruppen, där bland annat Malmö Aviation och Sverigeflyg ingår.

Golden Air kommer att fortsätta som självständig enhet inom Braathens Aviation och Anders Källsson kommer att fortsätta som VD tills vidare.

Golden Air opererar linjen Bromma-Trollhättan i egen regi och opererar ett stort antal linjer åt Sverigeflyg och detta kommer att fortsätta i den nya strukturen. Dessutom opererar Golden Air linjer åt Finska Blue One och åt Höga Kusten Flyg. Även dessa operationer kommer att fortsätta i den nya ägarstrukturen. Totalt är det 16 flygplan som opereras av Golden Air och flygplanstyperna är ATR 72, SAAB 2000 och SAAB 340.

Genom köpet av Golden Air kommer Braathens Aviation-gruppen att bredda sin flygverksamhet och framöver både äga och operera såväl jet- som turbopropflygplan i egen regi.

Avtalet mellan parterna är undertecknat och slutförandet av affären är avhängigt av godkännande från Konkurrensverket.

 ”Med en gemensam ägare för de olika typerna av flygoperation avseende jet- och turbopropflygplan kommer Braathens Aviation-gruppen att ytterligare stärka sin närvaro på den svenska marknaden och genom Bromma flygplats”, säger Knut A. Solberg, koncernchef i Braathens Aviation.