BRA vinnare av Transportföretagens hållbarhetspris 2022

 /  Braathens Regional Airlines

Under onsdagskvällen delade Transportföretagen ut sitt hållbarhetspris för 2022 och i år gick det till BRA.

Vi är både glada och hedrade över att få denna uppmärksamhet för det hårda arbete som vi gör för att ställa om flyget, säger Ulrika Matsgård, vd för BRA.

Totalt tre finalister från olika branscher tävlade om utmärkelsen: logistikföretaget AA Logistik, Atteviks Bil, som arbetar med försäljning av fordon, samt flygbolaget BRA. En av anledningarna till priset var världens första flygning på 100 procent bioflygbränsle som genomfördes i juni tillsammans med ATR och Neste.

Vi måste redan nu vara med och skapa framtidens lösningar för att de ska vara på plats när vi behöver dem, säger Maria Fiskerud, hållbarbetschef för BRA och fortsätter: Vårt helhetstänk i hållbarhetsarbetet, både att täcka in people, planet och profit och att det rör sig om mer än koldioxid lyftes också upp i motiveringen till priset. Det är bra för ibland fastnar vi på koldioxiden och dess minskning. Flyget med ett fossilfritt bränsle kan till exempel vara räddningen både för klimatet och för den biologiska mångfalden då ingen ny mark, eller infrastruktur, behöver tas i användning. Priset består av 50 000 kronor som bolaget får skänka till valfritt hållbarhetsprojekt

Priset består av 50 000 kronor som bolaget får skänka till valfritt hållbarhetsprojekt.

Vi vill skänka pengarna till nätverksorganisationen f3, en organisation där myndigheter, industri, institut och högskolor samverkar för en faktisk omställning till förnybara drivmedel, avslutar Ulrika Matsgård.

Nätverksorganisationen f3 har funnits i 12 år och har precis startat sin 4:e etapp. Under de 3 tidigare etapperna har de finansierat ett systeminriktat och tvärvetenskapligt forskningsprogram med fokus på transportsektorns långsiktiga försörjning av förnybara drivmedel. Målsättningen är att tillsammans kunna bidra med vetenskapligt grundat beslutsunderlag för aktörerna som är med i nätverket.

Vi känner oss stolta och hedrade att BRA väljer att satsa sitt hållbarhetspris på oss. Vi ser det som ett kvitto på behovet av forskning och nätverkande kring utveckling av bio- och elektrobränslen. Prispengarna kommer vi att använda till att fortsätta utveckla f3:s nätverk och i förlängningen har vi målsättningen att det bidrar till ökad produktion och användning av biojet för flyget, säger Ingrid Nohlgren föreståndare på f3.

Motiveringen till att just BRA slutligen tog hem 2022 års pris lyder:

”Med ett framåtsyftande hållbarhetsarbete som utgår från lika delar investeringar i teknologi som nyfikenhet kring affärsmodeller och kundernas beteende går bolaget i täten för ett teknikskifte. I en pressad situation har bolaget vänt hot till möjligheter, något som gett hållbarhetsarbetet ytterligare näring och kraft. Detta visar sig i ett engagemang som sträcker sig utanför de miljöregleringar som branschen omfattas av. Bolagets hållbarhetsarbete får dessutom positiva följdverkningar för den sociala och ekonomiska pelaren genom att de möjliggör ett levande Sverige där företagande och sysselsättning kan ske även i glesbygd.”