BRA utökar: Fyra fabriksnya ATR-flygplan till bolagets flygflotta

 /  Braathens Regional Airlines

Nu är det klart att flygbolaget BRA plockar in fyra fabriksnya och klimateffektiva ATR 72-600 till sin flygplansflotta. Tre av flygplanen kommer att ersätta BRAs ATR 72-500, som bolaget återlämnar till sina respektive ägare under 2020. Det fjärde nya planet kompletterar flottan och ökar bolagets propellerflygskapacitet, vilket ökar BRAs flexibilitet.

Det tioåriga hyresavtalet för de fyra planen från Singaporebaserade bolaget Avation PLC är påskrivet och flygplanen levereras till BRA under sista kvartalet 2019 och första kvartalet 2020, direkt från ATRs fabrik i franska Toulouse.

De nya ATR 72-600 flygplanen har samma kabinkonfigurering som nuvarande plan i BRAs ATR-flotta, med plats för 72 passagerare. Samtidigt blir stolarna i kabinen av en nyare, modernare och ännu lättare modell.

Genom en enhetsflotta med enbart 72-600, blir allt från planering till underhåll, service och bemanning mer effektivt.

När de nya ATR-planen är på plats och ATR 72-500-planen återlämnats, har BRA sammanlagt 14 stycken ATR 72-600 i sin turbopropellerflotta med en genomsnittsålder på 2 år.

ATR 72-600 är den absolut mest klimateffektiva flygplanstypen för regionalflyg som finns idag.

BRA aviserade redan i april i år att alla bolagets tio jetflygplan ska fasas ut från flottan under år 2019-2020. Det är framförallt en åtgärd för att möta den allt minskade efterfrågan på inrikesflyg i Sverige.

BRA berättade samtidigt att många tjänster, framförallt kopplade till jetflygsproduktionen kommer att försvinna under de två närmaste åren.

Planen på att bli ett renodlat regionalflygbolag med endast klimat- och bränsleeffektiva turbopropellerflygplan i sin egen flygplansflotta är fortsatt tydlig.

Jetflygplanen är ute till försäljning via flygplansmäklaren Skyworld Aviation både som enskilda plan och hela jetflottan. BRA har även varit öppna med att bolaget kommer att erbjuda jetflygavgångar på utvalda flygavgångar där kapacitetsbehov finns även i framtiden. Produktionen och operationen kommer som tidigare aviserats inte ske i BRAs egen regi, utan i samarbete med andra flygbolag. Utredning kring detta pågår fortsatt.