BRA och E-go ingår samarbete.

 /  Braathens Regional Airlines

Flygbolaget BRA och mobilitetsbolaget E-go inleder samarbete i syfte att tillsammans erbjuda sina kunder mer hållbara resalternativ hela vägen. På årets almedalsvecka erbjuds BRA’s resenärer att smidigt hyra elbil till och från Visby flygplats.

Mobilitetsbolaget E-go erbjuder automatiserad nyckellös hyra av elbilar på kort och lång tid. Bilar som kan köras enkel resa till och från flertalet flygplatser, tågstationer, hotell, boende- och företagsparkeringar i Sverige.

BRA jobbar för att driva på flygets och hela resans omställningsarbete och ser fram emot att kunna göra det genom samarbetet med E-go. I takt med E-go’s etablering på Sveriges flygplatser kan verksamheterna tillsammans erbjuda mer hållbara val av transportmedel längs resenärens hela resväg.

- BRA har ambitiösa hållbarhetsmål och tillsammans med E-go kommer vi kunna erbjuda ett hållbart resande från dörr till dörr. Med vår ambition för ett fossilfritt regionalflyg och E-gos färdiga tjänst med elbilar på flertalet flygplatser kommer framtidens resande bli mer ekonomiskt och miljömässigt hållbart, säger Maria Fiskerud, hållbarhetschef på BRA.

Samarbetet innebär som ett första steg att våra kunder kommer hyra en E-go till och från Visby flygplats och resande på Gotland till ett extra bra pris, fortsätter hon.

- I arbetet med att göra resor utan egen bil så enkel som möjligt blir samarbetet med andra reseslag självklart. För alla som reser till, från och på en plats ska E-go finnas som alternativ ”den sista milen”. E-gos ställplatser vid hotell, flygplatser och tågstationer är på god väg att bli lika vedertagna som taxistolpen, säger Daniel Arenholm på E-go.

E-go: Vänligen kontakta Daniel Arenholm, tel: +46739814412 / daniel.arenholm@e-go.se

BRA: Vänligen kontakta BRA Pressjour på kontaktuppgifterna nedan.