BRA går ur rekonstruktionen!

 /  Braathens Regional Airlines

Måndag 7.9. og tisdag 8.9. lämnade BRA formellt rekonstruktionsfasen. Det är glädjande att BRA kunnat lämna rekonstruktionen och att den genomförts på ett för bolaget lyckosamt sätt. Vi återtar nu full kontroll över vår verksamhet igen. Utifrån den genomförda rekonstruktionen har vi nu förutsättningarna att fortsätta att lägga planen framåt för BRA.

Marknadssituationen fortsatt svag

Flygmarknaden globalt är fortsatt starkt påverkad av COVID-19 pandemin. I flera delar av Europa ser vi hur restriktioner återinförs och att risken för en andra våg av COVID-19 finns. Detta får fortsatt stor påverkan på branschen. Vi ser att många bolag exempelvis Finnair, Ryanair och EasyJet som tvingats reducera den redan minimala produktionen som var planerad under hösten. Marknaden är globalt väldigt svag

Inrikesmarknaden ser ut att ha stabiliserat sig, men nivån på resandet är fortsatt låg. I jämförelse mellan juli och augusti är nivåerna av passagerarantal närmast oförändrade.

Samtidigt tror vi att marknaden succesivt kommer återhämta sig. Vi har därför förlängt samarbetet med Amapola till 24 oktober. Till Ängelholm har efterfrågan varit låg, medan på linjerna till Malmö och Visby ser vi att det finns en efterfrågan, därav kommer samarbetet förlängas gällande dessa två destinationer. Detta ger oss en bättre tidtabell speciellt på Visby. Genom samarbetet kan vi läsa av marknaden och detta är en viktig indikation

Vägen framåt

Utifrån ovan arbetar vi just nu vidare med att konkretisera våra planer och vägen framåt. Två flygplan färdigställs för att kunna flyga uppdrag på Adhoc från slutet av månaden.