BRA är i mål med företagsrekonstruktionen

 /  Braathens Regional Airlines

Den rekonstruktionsplan som BRA arbetat med sen den 19e oktober godkändes av fordringsägarna och beslutades i Solna tingsrätt den 16e februari. Nu har domen vunnit laga kraft. Rekonstruktionens syfte har därmed uppnåtts och bolaget har skapat långsiktigt hållbara finansiella förutsättningar för att säkra verksamheten. Detta glädjande besked gör att BRA nu lägger rekonstruktionen bakom sig och återgår till normal verksamhet.

Att vi nått i mål med företagsrekonstruktionen är ett mycket glädjande besked för kunder, medarbetare och samarbetspartners som varit både stödjande och tålmodiga genom den här processen. Vi ser nu fram emot att fortsätta vårt viktiga arbete med att erbjuda hållbarare, punktliga resemöjligheter med hög service, såväl inrikes i Sverige som i hela Europa tillsammans med researrangörer och andra partners, säger Ulrika Matsgård, VD för BRA.

BRA har under rekonstruktionsprocessen haft stort fokus på att utveckla och förbättra verksamheten samt att stärka de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna. Såväl kund- som leverantörsavtal har omförhandlats samtidigt som lönsamhetsstärkande åtgärder har initierats. Utöver det skjuter ägarna till nytt aktiekapital om 114 MSEK.

Vi är stolta över att ha flugit resenärer och bidragit till att hålla hela Sverige levande i över 25 år – ambitionen är att fortsätta göra det i minst 25 år till. Nu har BRA mycket goda möjligheter att fortsatt bevara flyginfrastrukturen och tillgängligheten i Sverige, samtidigt som vi aktivt driver vårt viktiga hållbarhetsarbete framåt. Jag vill rikta ett varmt tack till alla som stöttat oss i den här processen, säger Per G. Braathen, ordförande och ägare i BRA.

Efter rekonstruktionen kommer BRA fokusera på tre affärsben: 1) Inrikesflyg där BRA har ett 20-tal flyglinjer med Bromma flygplats som huvudbas. De första två månaderna var passagerartillväxten +6 %. 2) Chartertrafik på uppdrag av researrangörer som Apollo och Ving flyga resenärer från Sverige, Norge, Danmark och Finland ned till södra Europa samt Egypten och Kanarieöarna. 3) Bemannade flygningar åt andra flygbolag (ACMI) där BRA nyligen ingick ett avtal med Austrian Airlines som är en del av Lufthansagruppen om flygningar i och runt Österrike. Jag är glad över att kunna meddela att BRAs rekonstruktion har slutförts framgångsrikt. Bolaget har genomfört flera åtgärder för att skapa finansiell stabilitet, och i kombination med en sund affärsverksamhet, ser jag goda förutsättningar för BRA att driva och utveckla verksamheten framåt, säger Nils Åberg, rekonstruktör

BRA Pressjour

+ 46 10 7221662

press@flygbra.se